Hoppa till sidans innehåll

Information om Väsbyspelen


Tävlings-PM att ladda ned: Väsbyspelen PM 2016

Väsbyspelen är en öppen tävling som välkomnar tävlande från Upplands Väsby, Stockholm, Mälardalen, Åland, Norrland och övriga föreningar i och utanför Sverige. För Distriktsmästerskapen gäller dock särskilda regler.

Vilundavallen ligger nära E4 vid avfarten mot Väsby Centrum. Med pendeltåg åker man till Upplands Väsby station och har sedan en promenad på 15 minuter. Bussen tar 5 minuter. Se www.sl.se för mer information.  På Scandic Hotell som gränsar till Vilundavallen bor man föredömligt med vårt avtal. Se vår hemsida för detaljer.

Anmälan
Anmälan sker via www.friidrottsanmalan.se senast 10 augusti. Därefter tillämpas principen om efteranmälan i mån av plats och till förhöjd avgift.

Avanmälan
För anmälda deltagare gäller full debitering, oavsett strykning/avanmälan efter 2016-08-09 kl 23:59. Vid sjukdom styrkt av läkarintyg krediteras anmälningsavgiften till fullo.

Tidsprogram/schema
Tidsprogram publiceras på Väsby Friidrotts hemsida – www.vikfri.nu. Notera att starttider är ungefärliga och kan komma att ändras, även under innevarande tävlingsdag. Vi förbehåller oss rätten att justera tidsprogrammet och flytta grenar mellan de två tävlingsdagarna om så krävs för att få en fungerande tävling.

Avprickning för alla grenar
Avprickning är obligatorisk och sker på listor uppsatta på anslagstavla på Vilundavallen. Avprickningen är personlig och skall ske senast 60 minuter innan grenstart. Ange personbästa och säsongsbästa för seedning. 

Om du ändrar dig och inte kan delta, stryk namnet innan listan tas in. Rätta felaktigheter. Ange födelseår om det saknas eller är felaktigt. Se till att personbästa finns angivet i löpgrenar. Ingen avprickning gäller för finalgrenar.

Nummerlappar till alla
Nummerlappar hämtas ut på anvisad plats på Vilundavallen. Nummerlappen fästs framtill med säkerhetsnålar som du får på plats. Under tävling får nummerlappen inte skymmas eller döljas. Nummerlappen behöver inte återlämnas men samma nummerlapp används under hela tävlingshelgen om man deltar under mer än en dag.

Ditt startnummer hittar du på avprickningslistorna.

Efteranmälan om man är sent ute
I mån av plats tillåts efteranmälan. Efteranmälan sker senast 80 minuter före grenstart till förhöjd avgift. Tävlingsledningen avgör om efteranmälan kan accepteras. Efteranmälan får inte föranleda ändringar i tidsprogrammet eller förändringar av antal heat eller eventuella pooler. Avgiften faktureras din förening i efterhand.

Avgifter
Startavgiften är 90 kr per gren och deltagare samt 270 kr för mångkampen Väsbyskampen (F/P 7-8). Vid efteranmälan tillkommer 90 kr per gren. En administrativ avgift om 90 kr tas ut vid förlorad nummerlapp eller byte av klass. Alla avgifter faktureras klubbvis i efterhand. Inga delbetalningar eller separata inbetalningar. Endast betalning mot faktura med korrekt summa och korrekt angivet referensnummer. För omfattande ändringar av redan gjorda anmälningar tas en serviceavgift ut motsvarande efteranmälningsavgiften.

Omklädning och uppvärmning
Omklädning sker i anvisade omklädningsrum i Vilundahallen. All uppvärmning sker utanför arenan eller på angränsande gräsytor.  

Egna redskap skall anmälas
Invägning av egna redskap skall ske senast 90 minuter före grenstart av teknisk ledare. Kö och fördröjning kan uppstå.  Har du med dig egna redskap skall du säkerställa att invägning/kontroll sker SNARAST för att inte riskera att inte få använda dem i tävlingen.

Ingångshöjder och höjningsschema för dem som hoppar
Höjningsschema i höjd- och stavhopp meddelas på tävlingsdagen. I stav sätts ingångshöjden i samråd med de tävlande enligt höjningsschemat.

Resultat i grenar
Resultat anslås snarast efter att grenen avslutats, så fort resultaten är granskade och godkända. Resultaten läggs även ut på Internet. Om möjligt läggs de preliminära resultaten ut i realtid, för att sedan korrigeras och fastställas som slutliga. På vår hemsida kommer de slutliga/officiella resultaten att publiceras senast någon dag efter avslutad tävling.  I samband med fakturering skickas fullständig resultatlista till respektive klubb.

Föräldrar/ledare/åskådare och övriga
De som inte deltar i evenemanget (funktionärer eller deltagare med nummerlapp) är hänvisade läktaren och ytor utanför inre avgränsningen till själva arenan (staketet runt yttre löparbanan). Inga föräldrar, åskådare, tränare eller coacher är välkomna på innerplan/arenaområdet. Respektera detta och visa vuxet ansvarstagande.

Klubbtält/klubbhäng – stället där man är
Klubbar som vill slå
upp egna tält eller liknande för att sina deltagare erbjuds att göra detta i norra änden av arenan vid 100-metersstarten, på grönytan mellan resultattavlan och gångstigen. Denna yta reserveras som ”Klubbhäng” och upplåtes för ändamålet från lördag morgon 07:00 till söndag 21:00.

Upprop inför varje start
För alla grenar sker upprop vid respektive grenstation 15 minuter innan grenstart. Inhoppning för stav/längd/höjd kan ske så snart föregående klass är avslutad.

Prisutdelning för vinnare
Prisutdelning sker efter avslutad gren. Väsbyspelens medalj delas ut till de tre bästa i varje gren. För att erhålla DM-tecken måste föreningen vara ansluten till Stockholmsdistriktet/08fri.
Prisutdelning i Väsbykampen sker när alla grenar är avslutade. Deltagarmedalj och diplom delas ut till alla tävlande i Väsbykampen som fullföljer.  

Distriktsmästerskap för Stockholm
Resultatet från Väsbyspelen avgör även vilka som är Distriktsmedaljörer i Stockholms friidrottsdistrikt för ungdomar 12, 13 och 14 år.  Anmäld förening skall vara ansluten till Stockholms FIF/08fri. Notera att 11-åringar tävlar tillsammans med 12-åringar. En 11-åring kan vinna DM-tecken i 12-årsklassen.   

Väsby Friidrott välkomnar deltagare från andra distrikt och åldersgrupper att delta i grenarna för 12-14 år men utom DM-tävlan.

Den som gör illa sig
Vid allvarligt olycksfall – kontakta 112. För enklare ”första hjälpen” i form av plåster och kylpåsar finns hjälp att nå via sekretariatet. 

Om man blir hungrig
På Vilundavallen finns kafeteria med kaffe/drycker/godis och enklare rätter samt grill med lunchrätter att tillgå. Vilundavallen ligger knappa 500 meter från Väsby Centrum med restauranger/butiker, 150 meter från McDonalds/BurgerKing och 50 meter från Scandic Hotell med lunch-/middagserbjudanden. 

Tävlingsregler att notera
SFIF tävlingsregler gäller om inget annat meddelas av tävlingsledaren.
För löpning gäller att vid åtta eller färre avprickade går final på finaltid och försöken utgår.
Seedning sker efter angivet personbästa.
Vid 25 avprickade eller fler blir det även B-final. För 200 meter och längre sträckor gäller endast tider för slutlig placering, oavsett antalet heat (A-B-C-finaler seedade efter årsbästa).

För banlottning gäller 2010 års regler vid åtta banor;
* Seedningsnr 1-4 lottas på bana 3-6
* Seedningsnr 5-6 lottas på bana 7-8
* Seedningsnr 7-8 lottas på bana 1-2

I längd, tresteg, kula och vikt gäller tre försöksomgångar för alla. De åtta bästa får sedan ytterligare tre omgångar. Hoppzon gäller för P/F 6-13.  I Väsbykampen gäller 4 kast/hopp totalt och bästa kast/hopp räknas utan ytterligare omgångar.

I spjutkastning för P/F 12-13 år gäller att även kast som landar ”platt” eller med bakände först godkänns (SFF 2013).

I Väsbykampen används INTE poängsättning enl IAAF. Resultat i respektive gren redovisas utan rangordning. Det individuella deltagandet och ”lekfull idrott” kommer att vara i fokus.

I höjdhopp och stavhopp meddelas höjningsschema senast tävlingsdagen. Preliminärt höjningsschema kan ändras fram till aktuell tävlingsdag. 

Preliminärt höjningsschema

Höjdhopp

F12

100

105

110

115

120

124

128

131

134

+3

F13

110

115

120

125

130

134

138

141

144

+3

F14

120

125

130

135

140

144

148

151

154

+3

P12

100

105

110

115

120

124

128

131

134

+3

P13

110

115

120

125

130

135

139

143

146

+3

P14

125

130

135

140

145

150

154

158

161

+3

 

Stavhopp

F13

131

151

171

191

201

211

+10

F14

131

151

171

191

211

221

+10

P13

151

171

191

211

221

231

+10

P14

151

171

191

211

231

241

+10

 

Vikter och zoner

 

Längd

Tresteg

Kula

Diskus

Slägga

Spjut

Boll

Väsbykampen

zon

-

-

-

-

-

150 g

P9

-

-

2 kg

-

-

-

-

P10

Zon

-

2 kg

 

-

-

-

P11

Zon

Zon

2 kg

-

-

-

-

P12

Zon

Zon

3 kg

0,6 kg

3 kg

400 g

-

P13

Zon

zon

3 kg

0,6 kg

3 kg

400 g

-

P14

Planka

Planka

4 kg

1 kg

4 kg

600 g

-

F9

-

-

2 kg

-

-

-

-

F10

Zon

-

2 kg

-

-

-

-

F11

Zon

Zon

2 kg

-

-

-

-

F12

Zon

Zon

2 kg

0,6 kg

2 kg

400 g

-

F13

Zon

Zon

2 kg

0,6 kg

2 kg

400 g

-

F14

Planka

Planka

3 kg

0,75 kg

3 kg

500 g

-

Uppdaterad: 17 AUG 2016 10:51 Skribent: Johan Snöbohm Eklund

Postadress:
Väsby IK Friidrott - Friidrott
Box 57
19421 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: +46702674593
E-post: This is a mailto link

Se all info